CÂU HỎI? NHÌN ĐÂY!
Câu hỏi chung
Để vận chuyển
Theo dõi đơn hàng
Đặt hàng
Thay đổi/Hủy đơn hàng
Chính sách hoàn tiền
Ứng dụng VGE
Bạn tìm thấy mã PIN ở đâu? (Bắt buộc phải liên kết bộ sạc tại nhà hoặc truy cập ứng dụng bộ sạc.)
Có cần thiết phải kết nối lại với bộ sạc sau khi thay thế điện thoại di động không?
Có thể kết nối bao nhiêu điện thoại di động với bộ sạc của tôi?
Tôi nên tiến hành như thế nào nếu kết nối Bluetooth không thành công?
Tại sao Wi-Fi không có sẵn?
Làm cách nào tôi có thể kích hoạt RFID (Nhận dạng tần số vô tuyến)?
Đăng ký và lưu
Đăng ký để nhận các ưu đãi đặc biệt, quà tặng miễn phí và ưu đãi chỉ có một lần trong đời.